nước khoáng lavie
nước khoáng lavie
nước khoáng lavie
nước khoáng lavie
nước khoáng Lavie

Nước khoáng LaVie là sự kết hợp tuyệt vời giữa nguồn nước trong lành với 06 loại khoáng thiên nhiên, có vai trò rất quan trọng cho hoạt động của cơ thể.

nước khoáng Lavie
nước khoáng lavie
nước khoáng Lavie

Nguồn khoáng LaVie có hàm lượng khoáng thấp (dưới 350mg/l), không gây ra triệu chứng vôi hóa hoặc sỏi thận. Nước khoáng thiên nhiên La Vie do vậy thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi người.

“Chúng tôi cam kết mang đến tiêu chuẩn chất lượng cho từng sản phẩm. “

Sản phẩm

Bài viết mới